KOMPRESJOTERAPIA

Metoda leczenia polegająca na zastosowaniu stopniowego ucisku.